fizjoterapia

3 profilaktyczne ćwiczenia poprawiające wydolność ekscentryczną mięśni kulszowo-goleniowych

Powszechnie wiadomo, że uszkodzenia mięśni kulszowo-goleniowych są jednym z najczęstszych urazów sportowych. Leczenie tych struktur nie należy do najłatwiejszych dla fizjoterapeuty. Doniesienia naukowe wskazują (Askling i wsp. 2008), że średni czas powrotu do pełnej sprawności po uszkodzeniu mięśni kulszowo-goleniowych wynosi aż 31 tygodni, czyli często dłużej niż po zabiegach chirurgicznych w obrębie stawu kolanowego (np. po zabiegu menisektomii). Ta grupa struktur ma również tendencję do nawracających uszkodzeń, co w konsekwencji może prowadzić nawet do przedwczesnego zakończenia kariery sportowej.

Wśród czynników ryzyka dla tego rodzaju zaburzeń znajdują się: poprzedni uraz tej struktury, słaba siła, wytrzymałość oraz zaburzona elastyczność mięśniowa (Croisier i wsp. 2002).

Najczęściej do urazów w obrębie mięśni kulszowo-goleniowych dochodzi w momencie gdy struktury te są rozciągnięte. Dlatego uważa się, że pracując nad profilaktyką tego rodzaju uszkodzeń dużą uwagę powinno zwrócić się na trening ekscentryczny tej grupy mięśniowej.

Poniżej zamieszczam linki do trzech ćwiczeń, które na co dzień wykorzystuję w pracy ze swoimi pacjentami i z których jestem bardzo zadowolony. Chcę się nimi z Wami podzielić – dużą zaletą jest możliwość ich obejrzenia za darmo bezpośrednio na Youtube.com:

Ćwiczenie I: Romanian Deadlift

Ćwiczenie II: Nordic Hamstring Curl

Ćwiczenie III: Inverted Hamstring.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź