Eliza Cioska

1 Artykuły

Kraków, Polska
Fizjoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Studium Medycznego Fizjoterapii w Kołobrzegu oraz Akademii Wannsee w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Przyrodoleczniczym w Kolobrzegu a następnie w klinikach uniwersyteckich takich jak: „Charite”, „Benjamin Franklin” w Berlinie. Nostryfikowała dyplom fizjoterapii w Wielkiej Brytanii.