fizjoterapia

Bieganie, biomechanika, tendinopatia ścięgna Achillesa

U biegaczy często dochodzi do problemów w obrębie ścięgna Achillesa. Szczególnie dotyczy to osób, które po wielu latach przerwy wracają do treningów.

Celem pracy była ocena parametrów biomechanicznych zachodzących w trakcie biegu u osób mających tendinopatię ścięgna Achillesa. Zbadano parametry kinetyczne i kinematyczne oraz aktywność mięśni:

  • piszczelowego przedniego,
  • strzałkowego długiego,
  • brzuchatego łydki,
  • prostego uda,
  • dwugłowego uda,
  • pośladkowego średniego.

Stwierdzono, że u osób mających problemy w obrębie ścięgna występuje zmniejszony zakres ruchu w stawie kolanowym w momencie kontaktu pięty z podłożem (initial contact). Stan ten trwa do fazy pełnego obciążania (midstance). Dodatkowo u tych osób występowała mniejsza aktywność bioelektryczna mięśnia piszczelowego przedniego tuż przed fazą kontaktu pięty z podłożem. Po tej fazie podobny problem zauważono w mięśniach: prostym uda i brzuchatym łydki.

Autorzy stwierdzili, że u osób mających tendinopatię ścięgna Achillesa występuje zmieniona kinematyka stawu kolanowego, a także zmieniona aktywność bioelektryczna wybranych mięśni. Sugerują oni, aby wiedzę tą wykorzystać do planowania ćwiczeń fizjoterapeutycznych lub korekcji mechanicznej, np. poprzez stosowanie obuwia.

Na podstawie artykułu w British Journal of Sports Medicine: L. B. Azevedo i wsp. „Biomechanical variables associated with Achilles tendinopathy in runners”.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź