fizjoterapia

Brak pełnego zakresu ruchu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) sprzyja rozwijaniu się zmian zwyrodnieniowych

Taką tezę przedstawili dr Shelbourne wraz ze swoim zespołem na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortopedii Medycyny Sportowej (American Orthopaedic Society for Sports Medicine’s) w San Diego w dniach 7-10 lipca 2011roku.

Autorzy ci przedstawili plakat (nagrodzony główną nagrodą) na którym przedstawili wyniki leczenia 780 osób, które przebyły zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) co najmniej 5 lat wcześniej. Naukowcy, według kryteriów International Knee Documentation Committee, wykonali zdjęcia rentgenowskie (RTG) oraz zmierzyli zakresy ruchów operowanych stawów kolanowych.
Grupę badawczą stanowili pacjenci spełniający następujące kryteria:
– przebyte uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) w stawie kolanowym,
– brak zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego przed zabiegiem chirurgicznym,
– brak uszkodzenia przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego (ACL) po zabiegu chirurgicznym.

Zauważono, że u pacjentów mających pełny zakres ruchu 71% osób miałoprawidłowy obraz w badaniu radiologicznym. Natomiast w grupie osób mającej jakiekolwiek deficyty ruchowe (zmniejszony zakres zgięcia, wyprostu lub obunaraz) tylko u 55% odnotowano prawidłowe zdjęcie rentgenowskie (RTG).Odnotowano także, że u pacjentów, którzy wraz z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego (ACL) mieli pełny zakres ruchu 77% osób nie wykazało zmian zwyrodnieniowych w badaniu radiologicznym (RTG), podczas gdy w grupie osób zdeficytami ruchowymi, aż 67% osób miało zmiany zwyrodnieniowe w RTG.

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że odbudowa oraz symetria dotycząca pełnego zakresu ruchu powinna być ważną i integralną częścią rehabilitacji, mającej na celu m. in. zapobieganie zmianom zwyrodnieniowym w stawie kolanowym.
Wnioski końcowe zaprezentowane przez autorów pracy:
– wyniki badań pacjentów, którzy mieli przebyty zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL), wykazały związek pomiędzy zakresem ruchu po zabiegu chirurgicznym, a badaniem radiologicznym (RTG) świadczącym o zmianach zwyrodnieniowych w stawie kolanowym,
– uzyskanie i utrzymywanie pełnego (symetrycznego) zakresu ruchu może być pomocne w zapobieganiu zmianom zwyrodnieniowym,
– niezależnie od stanu łąkotki (w momencie zabiegu chirurgicznego) odnotowano,że większy zakres ruchu jest związany z lepszymi wynikami radiologicznymi operowanego stawu kolanowego..

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź