fizjoterapia

Czy można przewidzieć uraz mięśni kończyn dolnych?

Urazy mięśni są nieodłącznym elementem kontuzji sportowych. Dotyczą piłkarzy nożnych, koszykarzy, lekkoatletów, siatkarzy itp. Dużym problemem jest zawsze konieczna przerwa w treningach, prawidłowa fizjoterapia oraz ryzyko ponownych urazów mięśniowych (jak pokazują badania jest duży wskaźnik ponownych uszkodzeń w tym samym mięśniu). Cały czas poszukuje się (z coraz lepszym skutkiem) nowych zasad mających na celu profilaktykę tego rodzaju urazów. Czy jednak jesteśmy w stanie ocenić, że dany zawodnik jest w grupie ryzyka jeżeli chodzi o kontuzję mięśnia?

Znalazłem ciekawy artykuł na ten temat. Przebadano 30 profesjonalnych lekkoatletów-sprinterów. Jako narzędzie badawcze zastosowano dynamometr izokinetyczny. Oceniono, przy różnych prędkościach: 60, 180 i 360 stopni na sekundę, pracę ekscentryczną oraz koncentryczną mięśni: prostowników stawu biodrowego oraz zginaczy stawu kolanowego, a także mięśni czworogłowych uda.

Następnie zawodnicy byli monitorowani przez jeden rok. W tym czasie kontuzję odniosło 6 zawodników. Analiza pokazała, że u tych osób była mniejsza koncentryczna siła mięsni prostowników stawu biodrowego oraz mniejsza siła ekscentryczna zginaczy stawu kolanowego. Ale te zaburzenia wystąpiły tylko przy najmniejszej prędkości kątowej, tj. 60 stopni na sekundę. Wystąpiły również znaczne różnice we wskaźniku zginacze/prostowniki stawu biodrowego. Zmiany te dotyczyły nogi kontuzjowanej, a wynik były porównywane do nogi zdrowej.

Na tej podstawie można stwierdzić, iż za pomocą nowoczesnych narzędzi badawczych możliwe jest określenie stopnia ryzyka uszkodzeń mięśni i na tej podstawie zaplanowanie programu profilaktycznego.

Wyjątkowo bardzo trzeba uważać na jednostronne zaburzenia siły mięśniowej. Wtedy warto wprowadzić trening, który miałby na celu poprawę tych parametrów.

Na podstawie artykułu w Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy: Yusaku Sugiera i wsp. „Strength Deficits Identified with Concentric Action of the Hip Extensors and Eccentric Action of the Hamstrings Predispose to Hamstring Injury in Elite Sprinters”.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź