ciekawostkidla pacjentów

Czy pasywne rozciąganie wpływa na szybkość biegu?

    Próby odpowiedzi na tak zadane pytanie próbowali dokonać Sayers, Farley, Fuller, Jubenville i Caputo. W swoim artykule: “The effect of static stretching on phases of sprint performance in elite soccer players” próbowali znaleźć odpowiedź czy pasywne rozciąganie (passive stretching) wykonywane przed wysiłkiem wpływa na fazę przyspieszania lub maksymalną prędkośc podczas 30-metrowego sprintu.

    Badania trwały dwa dni i zostały przeprowadzone na 20 piłkarkach nożnych podzielonych na dwie grupy. W pierwszym dniu jedna grupa badanych po standardowej rozgrzewce wykonała 3 próby testów po 30 metrów biegu z maksymalna prędkością. W drugiej grupie ten sam test poprzedzony był dodatkowo pasywnym rozciąganiem mięśni: czworogłowych uda, dwugłowych uda i brzuchatych łydki. W drugim dniu grupy zamieniły się “rolami”. Wzięto pod uwagę przyspieszenie, czas biegu z maksymalną prędkością oraz ogólny czas biegu. Wszystkie wyniki testów poprzedzone pasywnym rozciąganiem były gorsze niż w grupie, która się nie rozciągała.

    Wyniki te świadczą o tym, że pasywny stretching ma negatywny wpływ na wyniki testów szybkościowych.

.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź