ciekawostkifizjoterapia

Czy uszkodzoną łąkotkę w pierwszej kolejności operować czy rehabilitować?

Bardzo zaciekawiły (i myślę, że poniekąd zaskoczyły) mnie wyniki badań naukowych, które zostały przedstawione przez amerykańskich badaczy 19 marca 2013 roku w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Stwierdzili oni, że nie ma różnic w wynikach dotyczących sprawności funkcjonalnej między pacjentami, którzy mieli przeprowadzony zabieg chirurgiczny menisektomii (usunięcia fragmentu łąkotki) z późniejszą fizjoterapią, a tymi, którzy byli leczeni tylko za pomocą rehabilitacji (bez zabiegu chirurgicznego).

Eksperyment naukowy był bardzo obszerny i miał miejsce na 7 uniwersytetach i ośrodkach ortopedycznych w całych Stanach Zjednoczonych (praca ta ma aż 29 współautorów!!!). W sumie przebadano 351 pacjentów w wieku 45 lat i starszych, którzy mieli uszkodzenia w obrębie łąkotek i łagodne do umiarkowanego (mild-to-moderate) zwyrodnienie stawu kolanowego.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: pierwszej – chirurgicznej z późniejszą fizjoterapią pooperacyjną lub drugiej – na którą składał się tylko i wyłącznie proces fizjoterapeutyczny. Następnie monitorowano stan funkcjonalny badanych osób, głównie za pomocą WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) przez okres jednego roku.

Okazało się, że na przestrzeni 6-12 miesięcy w grupie pacjentów, którzy „przeszli” proces leczenia za pomocą samej fizjoterapii wykazano podobną poprawę, jak w grupie „chirurgicznej”.

Jednak w przypadku braku poprawy stanu funkcjonalnego po okresie 6 miesięcy w grupie leczonej samą fizjoterapią proponowano pacjentom zabieg chirurgiczny dotyczący menisektomii. Taka sytuacja dotyczyła 30% osób z grupy leczonej tylko rehabilitacją. W grupie tej, po 12 miesiącach od zabiegu chirurgicznego poziom sprawności funkcjonalnej był podobny do grupy osób leczonych na początku zabiegiem chirurgicznym. Jednak aż 70% osób z grupy leczonej samą fizjoterapią nie wymagało żadnego zabiegu chirurgicznego.

Prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (APTA) Paul A. Rockar Jr, PT, DPT, MS. skomentował wyniki w następujący sposób:

„To badanie pokazuje, to co wśród fizjoterapeutów wiadomo od dawna. Operacja nie zawsze musi być najlepszym pierwszym kierunkiem działań. Fizjoterapeuta, w wielu przypadkach, może pomóc pacjentom uniknąć niepotrzebnego ryzyka i kosztów związanych z zabiegami chirurgicznymi. Ta praca naukowa powinna przyczynić się do zmian w zakresie zarządzania dotyczącego leczenia pacjentów z uszkodzeniami łąkotek i chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego”.

Podsumowując, uważam, że wyniki tej pracy naukowej (szczególnie ich obszerność oraz obiektywność) są szczególnie wartościowe dla każdego kto jest zainteresowany „tematem” łąkotek – pacjentów, lekarzy i fizjoterapeutów.

Link do artykułu znajduje się tutaj: ARTYKUŁ

 .

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź