fizjoterapia

Długoterminowe wyniki dotyczące użytych przeszczepów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Na podstawie: Science Daily (19 luty, 2011, Hamstring Grafts Prove More Effective in ACL Knee Reconstruction, Study Says).

Ogólnie wiadomo, że zabiegi chirurgiczne dotyczące rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – ACL w stawie kolanowym dają dobre rezultaty. Dwie najpopularniejsze metody dotyczą poboru przeszczepu z: 1) więzadła właściwego przepki oraz 2) ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego. W literaturze naukowej jest wiele doniesień na temat skuteczności tych zabiegów chirurgicznych.

Doktor Leo Pinczewski – chirurg ortopeda stawu kolanowego z North Sydney Orthopaedic and Sports Medicine Center in Wollstonecraft w Australii dokonał porównania tych dwóch metod na podstawie długoterminowych (15-letnich) obserwacji przeprowadzonych na 180 pacjentach po przebytym zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – ACL. Szczególną uwagę zwrócono na poziom bólu, pojawiający się stan zapalny oraz zakresy ruchu w stawie.

Osoby po zabiegu rekonstrukcji ACL metodą ze ścięgien mięśni: półścięgnistego i smukłego charaketryzowali się wyższym poziomem sprawności funkcjonalnej. Dodatkowo u tych osób występowały mniejsze dolegliwości bólowe podczas klękania na operowanym kolanie oraz większy zakres ruchu i zmiany zwyrodnieniowe, jednak te ostatnie, według autorów, nie były istotne statystycznie i wymagają dalszych badań.

Więcej na temat tego artyuły znajdziecie na stronie ScienceDaily.

.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź