fizjoterapia

Dodatkowe (pomocne) testy kwalifikujące do zabiegu rekonstrukcji ACL

Cały czas istnieje przekonanie, że pozytywny test szuflady przedniej oraz prezentowany wysoki poziom sportowy są czynnikami kwalifikującymi do zabiegu rekonstrukcji ACL.

Przebadano 345 pacjentów, u których zmierzono zakres ruchu, siłę mięśnia czworogłowego uda, stabilność więzadłową kolana (test szuflady przedniej), a także skocznościowe testy sprawności funkcjonalnej oraz ankietę dotyczącą funkcjonowania stawu kolanowego. Dokonano tego, aby znaleźć czynniki decydujące o tym czy pacjent powinien się kwalifikować do rekonstrukcji czy nie.

Okazało się, że najważniejszymi czynnikami był skocznościowy test sprawności funkcjonalnej oraz subiektywne odczucia pacjenta na temat swojego kolana. A więc poziom sportowy oraz pozytywny test szuflady przedniej nie były czynnikami decydującymi o przeprowadzeniu zabiegu. Zdarzali się pacjenci o bardzo wysokim poziomie sprawności, którzy nie potrzebowali zabiegu. Dodatkowo niektórzy pacjenci z takim samym wynikiem w teście szuflady przedniej potrzebowali zabiegu rekonstrukcji podczas gdy inni nie.

Zdaje się, iż cały czas istnieje potrzeba poszukiwania obiektywnych czynników kwalifikujących do zabiegu chirurgicznego lub leczenia zachowawczego.

Na podstawie artykułu w The American Journal of Sports Medicine: Wendy J. Hurd i wsp. “A 10-Year Prosective Trial of a Patient Management Algorithm and Screening Examination for Highly Active Individuals with Anterior Cruciate Ligament Injury”.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

1 komentarz

  1. skocznościowy test sprawności funkcjonalnej – jaki to mógłby być test w takim przypadku – czy chodzi może o ten ze skali IKDC 2000 KNEE EXAMINATION FORM z punktu 7?

Napisz odpowiedź