fizjoterapia

Skuteczność elektrostymulacji w dolegliwościach stawu rzepkowo-udowego

Dolegliwości w obrębie stawu rzepkowo-udowego spędzają sen z powiek zarówno pacjentom jak i terapeutom. Słychać głosy, że jest to jedno z najtrudniejszych do leczenia zaburzeń w kolanie. Szuka się coraz to lepszych i skuteczniejszych metod pozwalających usprawniać pacjentów z tym problemem. Pomijam błędy diagnostyczne, gdyż moim zdaniem za dużo osób z bólem z przodu w kolana wrzucamy do jednego „worka” ze zdiagnozowaną „chondromalacją rzepki”.

Uważa się, że w przypadku zmian zwyrodnieniowych w stawach, urazach sportowych czy po zabiegach chirurgicznych w obrębie kolana skuteczną formą terapii jest elektrostymulacja. Sprawdzić chcieli to badacze z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu zadając sobie pytanie czy ten rodzaj zabiegu fizykoterapeutycznego pomoże pacjentom z dolegliwościami bólowym w obrębie stawu rzepkowo-udowego.

Osoby badane miały dolegliwości bólowe w obrębie obydwóch stawów kolanowych wynikające z w/w zaburzeń. Zostały one podzielone na dwie grupy terapeutyczne i poddane 12-tygodniowemu programowi fizjoterapeutycznemu. Program jednej grupy polegał na ćwiczeniach fizycznych (ćwiczenia tułowia oraz kończyn dolnych jak i trening funkcjonalny: przysiady, stepping, ćwiczenia koordynacyjne i rozciągające mięśnie: łydki i uda), podczas gdy druga grupa miała dodatkowo przeprowadzane zabiegi elektrostymulacji. Zabiegi fizykoterapeutyczne odbywały się w domu pacjenta 2 razy dziennie przez okres 20 minut i polegały one na elektrostymulacji mięśnia czworogłowego uda.

Po trzech miesiącach zbadano: poziom bólu, zaburzenia funkcji, siłę mięśniową. Poziom bólu się zmniejszył, a funkcja poprawiła jednak nie odnotowano żadnej różnicy pomiędzy badanymi grupami.

Ale co ciekawe, dolegliwości bólowe nie zmniejszyły się dzięki poprawie siły mięśniowej, gdyż ta nie zwiększyła się przez ten okres (według testu skurczu izometrycznego mięśnia czworogłowego uda). Możliwe, że poprawa funkcji i spadek dolegliwości jest bardziej spowodowany pozytywnymi zmianami na poziomie neurofizjologicznym.

Cóż, szukamy dalej.

Na podstawie artykułu w Archives of Physical Medicine and Rehabilitation: Walter Bily i wsp.: „Training Program and Additional Electrical Muscle Stimulation for Patellofemoral Pain Syndrome: A Pilot Study”..

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź