fizjoterapia

Jeszcze jedna ważna funkcja więzadła krzyżowego tylnego – PCL

Wiemy, że nieleczone uszkodzone więzadła prowadzą w dłuższej perspektywie do zmian degeneracyjnych w chrząstce stawowej. Więzadła, takie jak ACL i PCL są odpowiedzialne m. in. za prawidłowy ślizg oraz toczenie w stawie kolanowym. Wykorzystując zaawansowane narzędzia badawcze naukowcy jeszcze raz chcieli przeanalizować funkcję więzadła krzyżowego tylnego – PCL.

Wykorzystując fluoroskop, rezonans magnetyczny oraz trójwymiarowe komputerowe modelowanie przebadano pacjentów mających uszkodzone PCL. Badano obydwa stawy kolanowe w trakcie wykonywania przysiadu z pozycji stojącej.

Za pomocą wymienionych narzędzi badawczych dokonano próby oceny kinematyki stawu kolanowego, szczególnie w odniesieniu do ruchów kości piszczelowej we wszystkich płaszczyznach. Wyniki kończyny uszkodzonej porównywano do nogi zdrowej.

Okazało się, że w trakcie zginania stawu kolanowego dochodziło do ślizgu kości piszczelowej w kierunku przednim. Jednak zakres tego ślizgu był mniejszy u osób z uszkodzonym PCL. Dodatkowo w nodze chorej, przy kącie zgięcia 90 stopni występowało uciekanie kości piszczelowej do boku, co nie miało miejsca w nodze zdrowej.

Na tej podstawie można domniemać, że to właśnie ślizgi boczne mogą przyczyniać się do zmiany warunków nacisku na powierzchnie stawowe kości piszczelowej i udowej. Możliwe, że właśnie ta sytuacja przyspiesza procesy degeneracyjne w chrząstce.

Na podstawie artykułu w American Journal of Sports: Guoan Li i wsp. „Effect of Posterior Cruciate Ligament Deficiency on In Vivo Translation and Rotation of the Knee During Weightbearing Flexion”.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź