dla pacjentów

Kiedy przestać biec? Czy zbyt długi bieg może przyczynić się do wystąpienia urazu?

W oparciu o artykuł naukowy: Tracy Dierks, Irene Davis, Joseph Hamill: „The effects of running in an exerted state on lower extremity kinematics and joint timing,” Journal of Biomechanics.

Według autorów pracy opublikowanej w Journal of Biomechanics zbyt długi bieg może zwiększać ryzyko wystąpień urazów w obrębie kolana i stopy. Badania przeprowadzono na 20 biegaczach amatorach (kobiety i mężczyźni) w wieku 18-45 lat. Uczestnicy eksperymentu na miednicy, kończynie dolnej i stopie mieli przymocowane specjalne „markery“ – czujniki rejestrujące parametry biomechaniczne podczas biegu na bieżni.

Bieg był wykonywany do momentu osiągnięcia przez biegacza tętna na poziomie 85% jego maksymalnych możliwości (HRmax) lub wyniku 17 (na 20 możliwych) według skali RPE (Rating of Perceived Exertion). Do końca eksperymentu biegacze utrzymywali intesnywność wysiłku na poziomie 15 według RPE. Powszechnie wiadomo, że wynik RPE między 13, a 15 punktów świadczy o zmęczeniu badanego.

Autorzy zauważyli, że zmiany biomechaniczne podczas biegu dotyczyły przede wszystkim tylnej części stopy i według autorów oznaczały: „kompletne zaburzenie biomechaniki“.

W związku z tym kiedy przestać biec, aby zapobiec wystąpieniu urazom?

Według autorów pewną podpowiedzią powinien być moment, w którym badany uzyskuje poziom 15-17 punktów według skali RPE. Według analiz w tym momencie rozpoczynają się zaburzenia biomechaniki biegu, co może przyczynić się do wystąpienia uszkodzeń w obrębie aparatu ruchu, np. „Zespołu Pasma Biodrowo-Piszczelowego (Kolana Biegacza) – Iliotibial Band Syndrome, konfliktu w stawie rzepkowo-udowym – Patello-Femoral Pain Syndrome czy zapalenia w obrębie rozścięgna podeszwowego.

Powyższe doniesienia mogą być pomocne w pracy z pacjentami – biegaczami, a także dla osób uprawiających sport na poziomie amatorskim.

.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź