fizjoterapia

Kiedy rekonstruować zerwane więzadło krzyżowe przednie?

Znowu wracam do tematu jakim jest czas wykonania rekonstrukcji ACL po uszkodzeniu tego więzadła. W literaturze naukowej cały czas nie ma jednomyślnej odpowiedzi na ten temat. Jednak coraz większa liczba doniesień naukowych na pewno pomoże nam znaleźć rozwiązanie najlepsze dla pacjentów.

Badacze norwescy z Norwegian National Knee Ligament Registry podjęli próbę oceny wpływu czasu jaki minął pomiędzy urazem ACL, a jego rekonstrukcją. Słowem, zadali sobie pytanie czy czas pomiędzy urazem, a zabiegiem może przynieść jakiekolwiek (korzystne lub niekorzystne) zmiany w kolanie. Szczególną uwagę poświęcili uszkodzeniom łąkotek i chrząstki stawowej.

Przebadali prawie 3500 pacjentów, z których 909 miało uszkodzoną chrząstkę stawową, 1638 uszkodzoną łąkotkę, a 527 uszkodzoną zarówno łąkotkę jak i chrząstkę stawową.

Okazało się, że wraz z każdym miesiącem jaki minął od urazu do zabiegu o około 1% pogarszał się stan chrząstki stawowej. Dodatkowo w przypadku uszkodzeń łąkotek dwa razy częściej dochodziło do uszkodzeń chrząstki stawowej niż w urazach przebiegających bez uszkodzeń łąkotek.

Wyniki te wskazują, że powinniśmy jak najszybciej decydować się na zabieg rekonstrukcji, szczególnie wtedy gdy dochodzi do jeszcze innych uszkodzeń wewnątrzstawowych.

Na podstawie artykułu w the American Journal of Sports Medicine: Lars-Petter Granan i wsp. „Timing of Anterior Cruciate Ligament Reconstructive Surgery and Risk of Cartilage Lesions and Meniscal Tears. A Cohort Study Based on the Norwegian National Knee Ligament Registry”.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź