fizjoterapia

Kiedy wrócić do sportu po rekonstrukcji ACL?

Jaki jest optymalny czas powrotu do sportu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – WKP (ACL)? Pytanie to zadaje sobie każdy, kto ma do czynienia z tego typu problemami: pacjent, fizjoterapeuta, lekarz.

Jakie zaburzenia nie pozwalają nam wypuścić zawodnika do gry?
Autorzy zwracają uwagę na to czy: osłabienie siły mięśniowej, zmniejszony zakres ruchu, stan zapalny, obrzęk wpływają na funkcjonowanie stawu kolanowego. Podejmują również bardzo ciekawy temat jakim jest kinezofobia czyli strach przed wykonywaniem ruchów oraz ponownym urazem podczas wysiłku fizycznego.

Badane osoby to ludzie amatorsko uprawiający różne dyscypliny sportowe mający za sobą rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego – WKP (ACL) od 6 do 12 miesięcy wcześniej. Jednak, co ważne, osoby te nie miały jednolitego programu postępowania po zabiegu.
Przebadano wiele aspektów w obrębie stawu kolanowego: obrzęki, zakres ruchu, siłę mięśniową, stabilność. Badano zarówno zdrową jak i operowaną kończynę.
Wykonano także badania ankietowe dotyczące stopnia bólu i jakości życia po zabiegu oraz Tampa Scale of Kinesophobia (TSK-II), a więc testu oceniającego strach przed ruchem i ponownym urazem.
Dodatkowo dokonano próby oceny sprawności funkcjonalnej po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego na przykładzie IKDC International Knee Documentation Committee.

Dodatkowo przprowadzono test sprawności fizycznej, jakim był skok na jednej nodze osobno dla nogi zdrowej i operowanej.
Wyniki pokazały, że to o czym pacjenci myśleli, że są w stanie wykonać i to co byli w stanie wykonać to były dwie odrębne sprawy. Funkcjonalnie byli w stanie znacznie więcej wykonać niż im się wydawało (na podstawie zakresu ruchu, siły mięśniowej, skoku na jednej nodze).

Autorzy zauważyli, że intensywność dolegliwości bólowych – jako główne zaburzenie stawu kolanowego i kinezofobia – jako bariera psychologiczna są głównymi czynnikami wpływającymi na powrót do poprzedniego poziomu sprawności funkcjonalnej. Stwierdzili, że intensywność bólu oraz poziom lęku, obawy mogłyby być dobrymi celami fizjoterapii, szczególnie dla sportowców nie do końca zadowolonych ze swojego aktualnego poziomu prawności fizycznej.

Niezależnie jednak od wszystkiego, naszym celem jest powrót jak największej liczby sportowców do poprzedniego poziomu sprawności funkcjonalnej. Dlatego tak warto szukać kwestii dotyczących przewidywania czynników przemawiających za powrotem do sportu.

Na podstawie artykułu naukowego w Sports Heath: „Trevor A. Lentz, PT, CSCS, et al. Factors Associated with Function After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction”..

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź