wydarzenia

Konferencja Naukowa na AWF w Krakowie

Już 10 lat jak na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha powstał Wydział Rehabilitacji Ruchowej. Doskonale pamiętam to wydarzenie, gdyż akurat w tym czasie studiowałem fizjoterapię na tej uczelni.

Z tej okazji, w dniach 23-25 lutego 2012 roku, odbędzie się Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Jej tytuł to „Rehabilitacja w XXI wieku“.

Według informacji zawartych na stronie internetowej w/w konferencji planowane są sesje poświęcone, m. in. badaniom i postępom dla potrzeb rehabilitacji, nowym technologiom w tej dziedzinie, współczesnym koncepcjom i zasadom etycznym.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej konferencji.

Myślę, że warto rozważyć uczestnictwo w tym historycznym dla AWF im. B. Czecha w Krakowie wydarzeniu.

.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź