anatomiafizjoterapia

Zaburzona kontrola nerwowo-mięśniowa przyczyną bólów kolana

Są różne hipotezy dotyczące zaburzeń w obrębie stawu rzepkowo-udowego. Mówi się o przykurczonych strukturach leżących po bocznej stronie kolana, osłabionej sile mięśni: czworogłowego uda, kulszowo-goleniowych, łydki itp. Jedną z hipotez jest też zaburzona kontrola nerwowo-mięśniowa w obrębie mięśni uda.

Badania przeprowadzono wśród 79 osób zakwalifikowanych do 6-tygodniowego treningu wojskowego. U osób tych mierzono poziom aktywności bioelektrycznej mięśni: obszernego przyśrodkowego skośnego w stosunku do obszernego bocznego.

W trakcie procesu treningowego u jednej trzeciej badanych wystąpiły dolegliwości bólowe w stawie rzepkowo-udowym. Po analizie badań okazało się, że u tych osób miało miejsce znaczne opóźnienie aktywności mięśnia obszernego przyśrodkowego skośnego w stosunku do mięśnia obszernego bocznego. U osób bez dolegliwości bólowych tej dysproporcji nie zauważono.

Można stwierdzić, że opóźniona aktywność bioelektryczna mięśni wchodzących w skład mięśnia czworogłowego uda jest jednym z czynników powodujących zaburzenie w obrębie stawu rzepkowo-udowego.

Moim zdaniem najbardziej wartościowy w tej pracy jest fakt, że badania zostały wykonane przed procesem treningowym, a mimo to zaburzenia na poziomie aktywności bioelektrycznej miały miejsce.

Na podstawie artykułu w The American Journal of Sports:  Damien Van Tiggelen i wsp. “Delayed Vastus Medialis Obliquus to Vastus Lateralis Onset Timing Contributes to the Development of Patellofemoral Pain in Previously Healthy Men. A Prospective Study”..

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź