fizjoterapia

Poprawa propriocepcji w zmianach zwyrodnieniowych kolana

Zmiany zwyrodnieniowe w stawach wpływają niekorzystnie na propriocepcję. Utrata prawidłowego zakresu ruchu, obniżenie siły mięśniowej, procesy zapalne zaburzają w znaczny sposób prawidłowe funkcjonowanie stawu kolanowego.

Celem pracy było określenie czy jest możliwa poprawa propriocepcji i funkcji w obrębie stawów kolanowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi. Aby nie zwiększać dolegliwości bólowych trening był przeprowadzany w pozycji siedzącej. Pacjenci w grupie eksperymentalnej zostali poddani specjalnemu treningowi, tzw. „target-matching foot-stepping exercise (TMFSE)”. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu prez okres 6 tygodni. Grupa kontrolna nie miała tego rodzaju treningu.

Po programie treningowym okazało się, że pacjenci z grupy eksperymentalnej poruszali się szybciej niż przed programem. Dodatkowo ten parametr był lepszy niż u osób z grupy kontrolnej. Podobnie poziom bólu oraz sprawność funkcjonalna uległa poprawie.

Myślę, że wyniki tych badań pokazują, że wraz z poprawą propriocepcji dochodzi do lepszego funkcjonowania stawu kolanowego. I co najciekawsze, nawet u pacjentów ze zmianami strukturalnymi.

Na podstawie artykułu w Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy: Mei-Hwa Jan i wsp. „Efficacy of a Target-Matching Foot-Stepping Exercise on Proprioception and Function in Patients with Knee Osteoarthritis”..

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

1 komentarz

  1. Ciekawe – a na czym polega ten specjalny trening? Czy zostało to gdzieś opisane?

Napisz odpowiedź