fizjoterapia

Rozciągamy powięź biodrowo-piszczelową

Zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego (osobiści preferuję anglojęzyczną nazwę Iliotibial Band Syndrome – ITB) jest bardzo uciążliwym problemem wielu biegaczy, zarówno amatorów, jak i zawodowców. Konsekwencją są dolegliwości bólowe oraz odczucia pieczenia, palenia po stronie zewnętrznej okolicy stawu kolanowego. Pasmo to ma dużą tendencję do przykurczania, proces ten nasila się (i powoduje) wraz z zaburzeniem mechaniki całej kończyny dolnej. Aby temu zapobiegać profilaktycznie rozciąga się je.

Ale który rodzaj stretchingu jest najskuteczniejszy? Autorzy w/w artykułu postanowili to zbadać. Za pomocą zaawansowanych narzędzi badawczych (system do trójwymiarowej analizy ruchu, platforma dynamometryczna) określili wpływ treningu rozciągającego na długość ITB oraz na możliwość uzyskania maksymalnych momentów sił.

Zaproponowano 3 rodzaje treningu, wszystkie w pozycji stojącej. Różnice pomiędzy ćwiczeniami polegały na ustawieniu kończyn górnych.

Okazało się, że najskuteczniejszym ćwiczeniem było to gdy kończyna dolna rozciągana jest skrzyżowana za kończyną dolną nierozciąganą z dodatkowym uniesieniem kończyn górnych nad głową.

Autorzy proponują, że ten rodzaj ćwiczeń może być skuteczną formą profilaktyki tego zaburzenia.

Na podstawie artykułu w Archives of Physical Medicine and Rehabilitation: Michael Fredericson i wsp. “Quantitative Analysis of the Relative Effectiveness of 3 Iliotibial Band Stretches”.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź