anatomia

Skuteczność fizjoterapii przed zabiegiem endoprotezoplastyki stawu kolanowego.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Louisville (University of Louisville) wskazują, że zaplanowana fizjoterapia wykonywana przed zabiegiem endoprotezoplastyki stawu kolanowego w znaczny sposób poprawia siłę mięśniową oraz sprawność funkcjonalną pacjentów. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie The Journal of Strength and Conditioning Research. Według autorów może mieć to wpływ na szybszy powrót do zdrowia po zabiegu chirurgicznym.

Zmiany zwyrodnieniowe w stawie kolanowym są częstym problemem osób starszych i powodują ból oraz zmniejszają sprawność funkcjonalną, szczególnie dotyczącą czynności życia codziennego. Najczęstszym skutkiem jest zmniejszenie siły mięśniowej przyczyniające się do zwiększenia ryzyka upadków.

    Dużą zaletą tych ćwiczeń jest możliwość ich wykonywania w domu. Szczególną uwagę autorzy zwrócili uwagę na takie aktywności jak: wstawanie z krzesła czy wychodzenie po schodach, a więc tych zdolności, które mają znaczny wpływ na jakość życia osób starszych.

    Badania zostały przeprowadzone wśród 71 osób zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego endoprotezoplastyki stawu kolanowego, którzy nie mogli być poddawani leczeniu farmakologicznemu.

    Trening polegał na lekkich ćwiczeniach siłowych oraz rozciągających mięśnie oraz ćwiczeniach chodu. Zajęcia trwały 4-8 tygodni i były wykonywane 3 razy w tygodniu zarówno w klinice rehabilitacyjnej, jak i w domu. Dotyczyły okresu przed zabiegiem chirurgicznym. Grupa porównawcza miała zastosowane standardowe postępowanie przedoperacyjne.

    W tygodniu poprzedzającym zabieg chirurgiczny przeprowadzono badania oceniające skuteczność “treningu prerehabilitacyjnego”. Odnotowano, że osoby uczestniczące w treningu osiągnęły lepsze wyniki, szczególnie dotyczące poprawy siły mięśni prostowników stawu kolanowego. Dodatkowo w trakcie wykonywania testów imitujących czynności życia codziennego pacjenci ci odczuwali mniejsze dolegliwości bólowe niż osoby z grupy porównawczej.

    Ogólnie wiadomo, że stan funkcjonalny przed zabiegiem chirurgicznym jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na końcowy efekt leczenia. Badania te mogą mieć wpływ na końcowe efekty usprawniania po zabiegu chirurgicznym endoprotezoplastyki stawu kolanowego.

Na podstawie: Ann M. Swank, Joseph B. Kachelman, Wendy Bibeau, Peter M. Quesada, John Nyland, Arthur Malkani, Robert V. Topp. Prehabilitation Before Total Knee Arthroplasty Increases Strength and Function in Older Adults With Severe Osteoarthritis. Journal of Strength and Conditioning Research, 2011; 25 (2): 318

.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź