fizjoterapia

Staw rzepkowo-udowy po rekonstrukcji ACL

Zabiegi rekonstrukcji ACL dobrze poprawiają stabilność stawu kolanowego. Jednak u tych pacjentów, nawet po zakończonym procesie fizjoterapeutycznym, często dochodzi do zaburzeń w obrębie stawu rzepkowo-udowego. Zazwyczaj objawia się to: krepitacjami, bólem, wysiękami itd.

Celem pracy było jak najdokładniejsze określenie funkcjonowania stawu rzepkowo-udowego, szczególnie w odniesieniu do „zachowania” rzepki przy różnych ustawieniach kątowych stawu kolanowego.

Autorzy artykułu przebadali ośmiu pacjentów po zabiegu rekonstrukcji ACL. U wszystkich osób przeszczep był pobrany z więzadła właściwego rzepki.

Do pomiaru wykorzystano rezonans magnetyczny, który posłużył do stworzenia trójwymiarowego obrazu kolana. Pomogło to ustalić kinematykę stawu rzepkowo-udowego. Drugim badanym parametrem była fluoroskopia umożliwiająca określenie zmian kątowych w stawie kolanowym podczas wykonywania przysiadu na jednej nodze. Badania były wykonywane zarówno dla nogi zdrowej jak i operowanej.

Okazało się, że u osób po zabiegu rekonstrukcji ACL często dochodzi do zaburzeń funkcji w obrębie stawu rzepkowo-udowego, szczególnie w odniesieniu do ruchów rzepki, a także rozkładu sił nacisku na powierzchnie stawowe rzepki i kości udowej.

Myślę, że jest to kolejny argument przemawiający za tym, jak ważna w procesie fizjoterapeutycznym jest praca nad odbudową prawidłowej funkcji rzepki.

Na podstawie artykułu w The American Journal of Sports Medicine: Samuel K. Van de Velde i wsp. The Effect of Anterior Cruciate Ligament Deficiency and Reconstruction on the Patellofemoral Joint..

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź