fizjoterapia

Trening ekscentryczny w uszkodzonym ścięgnie Achillesa

Dla fizjoterapeuty często dużym problemem jest pełne wyleczenie ścięgna Achillesa. Często podejmuję ten temat spotykając się z fizjoterapeutami oraz studentami. Jest wiele hipotez tego problemu, wiele propozycji leczenia, ale bardzo często efekty nie są zadowalające.

Ostatnio w literaturze naukowej pojawia się coraz więcej doniesień o wpływie treningu ekscentrycznego na funkcjonowanie ścięgna Achillesa. Badacze z Belgii i Nowej Zelandii zbadali 74 osoby, podzielili je na dwie grupy: kontrolną i eksperymentalną. Ta druga przez okres 6 tygodni wykonywała trening ekscentryczny polegający na wspięciach się na palcach. Ćwiczenia te były wykonywane raz dziennie.

Zarówno przed jak i po eksperymencie zbadano: zakres ruchu zgięcia grzbietowego (za pomocą goniometru), pasywny opór zginaczy podeszwowych stopy (dynamometr izokinetyczny) oraz „sztywność” ścięgna Achillesa (dynamometr w połączeniu USG).

W grupie eksperymentalnej zwiększył się zakres ruchu zgięcia grzbietowego, dodatkowo zmniejszył się pasywny opór zginaczy podeszwowych stopy (mniejsze ograniczenia ruchu zgięcia grzbietowego).

Podsumowując, trening ekscentryczny wpływa na mechaniczne właściwości w obrębie mięśni zginaczy podeszwowych (w tym ścięgna Achillesa). Autorzy sugerują, że jest to raczej spowodowane zmianami strukturalnymi niż zwiększoną tolerancją na rozciąganie.

Na podstawie artykułu w Medicine & Science in Sports & Exercise: Nele Nathalie Mahieu i wsp. “Effect of Eccentric Training on the Plantar Flexor Muscle-Tendon Tissue Properties”..

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź