fizjoterapia

Trening nerwowo-mięśniowy (propriocepcji) zapobiega uszkodzeniom więzadła krzyżowego przedniego!

Naukowcy z Santa Monica Orthopaedic and Sports Medicine Research Foundation w Kaliforni stwierdzili, że u kobiet uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego występują od 2 do 8 razy częściej niż u mężczyzn. Dodatkowo ten rodzaj uszkodzenia najczęściej dotyczy przedstawicieli piłki nożnej. Aby zbadać czy proprioceptywny trening mięśniowy jest dobrym środkiem profilaktycznym tego rodzaju uszkodzenia naukowcy przeprowadzili eksperyment polegający na opracowaniu specjalistycznego treningu, któremu poddali 1041 piłkarek nożnych z 52 drużyn piłkarskich amerykańskich collegów. Grupą porównawczą stanowiło 1905 piłkarek noznych. Eksperyment naukowy trwał 2 lata i polegał na edukacji dotyczącej uszkodzeniom ACL, ćwiczeniach rozciągających, wzmacniających, skocznościowych (plyometrycznych) oraz specyficznych ćwiczeń koordynacyjnych charakterystycznych dla piłki nożnej. Wszystkie ćwiczenia realizowane były w trakcie rozgrzewek przed treningami i miały miejsce 2-3 razy w tygodniu. Wyniki eksperymentu są niezwykle ciekawe. Mianowice w pierwszym roku eksperymentu liczba uszkodzeń ACL zmniejszyła się o 88%(!), a w drugim o 74%(!). Biorąc pod uwagę fakt, iż ten rodzaj uszkodzenia jest dużym problemem myślę, iż warto wzorować się na sprawdzonych wzorcach i wprowadzać elementy tego treningu pracując z piłkarkami i piłkarzami nożnymi.
Poniżej zamieszczam link umożliwiający ściągnięcie artykułu opisującego w/w eksperyment:
Na podstawie artykułu naukowego: Bert R. Mandelbaum i wsp. „Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in preventing the incidence of anterior cruciate ligament injuries in female athletes”

.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź