ciekawostki

Uszkodzenia chrząstki stawowej u osób z zerwanym więzadłem krzyżowym przednim (ACL). Doniesienia skandynawskich naukowców na przykładzie prawie 16 tys. pacjentów

Na podstawie artykułu: Effect of Gender and Sports on the Risk of Full-Thickness Articular Cartilage Lesions in Anterior Cruciate Ligament-Injured Knees opubliowanego w American Journal of Sports Medicine. Autorzy: J. H. Rotterud, E. A. Sivertsen, M. Forssblad, L. Engebretsen, A. Aroen.

Jednym z najczęstszych urazów w obrębie stawu kolanowego, współistniejących z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego – ACL, jest problem dotyczący uszkodzeń chrząstki stawowej. Wiele doniesień naukowych zwraca uwagę na tą sytuację. Jednak często spotyka się sprzeczne informacje dotyczące epidemiologii, różnic płciowych, rodzajów dyscyplin sportowych wyjątkowo podatnych na ten rodzaj uszkodzeń, a także sprawności funkcjonalnej u tych osób itp. Wydaje się, że wyjątkowo cenne są przekrojowe badania dotyczące dużych grup badawczych. Wczoraj trafiłem na bardzo ciekawy artykuł poświęcony wyżej wymienionemu problemowi.

Skandynawscy naukowcy podjęli temat oceny ryzyka uszkodzeń chrząstki stawowej w obrębie stawu kolanowego współistniejącego z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego – ACL. Szczególnie dużą uwagę zwrócili na aspekt dotyczący płci oraz rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej. Badania dotyczyły 15783 pacjentów mających w latach 2005-2008 w Norwegii i Szwecji zabiegi rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – ACL. Z tej grupy 1012 pacjentów (6,4%) miało duże (full-thickness) uszkodzenia chrząstki stawowej. Średni czas od urazu do zabiegu wyniósł 9 miesięcy (od 0 do 521 dni). Odnotowano, że u mężczyzn częściej dochodziło do uszkodzeń chrząstki stawowej. Problem ten najczęściej dotyczył piłkarzy ręcznych, szczególnie w porównaniu do piłkarzy nożnych. U kobiet natomiast nie było dyscypliny sportowej wyjątkowo bardziej narażającej na ten rodzaj uszkodzenia. Dodatkowo zauważono, że liczba uszkodzeń chrząstki stawowej zwiększa się u osób, u których zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – ACL przeprowadzono powyżej 1 roku od momentu urazu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka, według autorów, jest przebyty poprzedni zabieg chirurgiczny oraz wiek pacjenta (im pacjent starszy tym większe ryzyko uszkodzeń chrząstki stawowej).

Myślę, iż warto zwrócić uwagę na tę pracę, szczególnie, że została opracowana na przykładzie dużej grupy badawczej.

.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź