dla pacjentówfizjoterapia

Wydolność mięśni odwodzicieli bioder, a biomechanika stawu kolanowego u biegaczy.

Na podstawie artykułu: Reed Ferber, Karen D. Kendall and Lindsay Farr (2011) Changes in Knee Biomechanics After a Hip-Abductor Strengthening Protocol for Runners With Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of Athletic Training: Mar/Apr 2011, Vol. 46, No. 2, pp. 142-149.

Wiemy, że dolegliwości bólowe stawu kolanowego są jedną z najczęstszych przyczyn uniemożliwiających bieganie. Pomimo tego, że u biegaczy, zarówno zawodowych, jak i amatorskich, może występować wiele różnych zaburzeń w obrębie stawu kolanowego, to jednak jedną z najczęściej występujących patologii jest konflikt w stawie rzepkowo-udowym (Patellofemoral Pain Syndrome).

W literaturze naukowej i medycznej coraz częściej spotyka się doniesienia dotyczące funkcji mięśni odwodzicieli bioder na prawidłowe funkcjonowanie stawu kolanowego. Temat ten poruszyli również Ferber, Kendall i Farr (2011) w kwietniowym numerze czasopisma Journal of Athletic Training.

Autorzy chcieli zbadać czy, i w jaki sposób, 3-tygodniowy trening siłowy mięśni odwodzicieli bioder wpływa na subiektywne odczucia pacjentów (w tym przypadku na ból) oraz na obiektywne parametry biomechaniczne w stawie kolanowym.

W tym celu przeprowadzono eksperyment naukowy polegający na 3-tygodniowym treningu wzmacniającym mięśnie odwodziciele stawów biodrowych. Zarówno przed eksperymentem, jak i po, przeprowadzono badania służące ocenie dolegliwości bólowych, siły mięśni odwodzicieli bioder, a także parametrów biomechanicznych.

Zauważono, że po 3-tygodniowym eksperymencie grupa osób mająca konflikt w stawie rzepkowo-udowym charakteryzowała się poprawą w zakresie siły mięśni odwodzicieli, mniejsze dolegliwości bólowe. Nie odnotowano natomiast zmian w zakresie momentów sił dotyczących koślawości kolana.

Wydaje się, że artykuł ten może być pomocny w planowaniu procesu leczenia zachowawczego pacjentów mających problem ze w obrębie stawów rzepkowo-udowych.

Zachęcam do przeczytania powyższego artykułu, tym bardziej, iż jest to możliwe gdyż w całości został udostępniony. PEŁNY ARTYKUŁ

.

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź