fizjoterapia

Zapalenie rozścięgna podeszwowego – propozycja leczenia.

Zapalenie rozścięgna podeszwowego jest najczęstszą przyczyną bólów w okolicach pięty. Uważa się, że nawet 2 miliony osób rocznie ma tego typu problemy. Około 20% ostrego zapalenia może przechodzić w stan przewlekły.

Propozycje leczenia często są niespójne, a czasem nawet kontrowersyjne.

Temat ten podjęli także Rompe i wsp. w artykule pt. „Plantar Fascia – Specific Stretching Versus Radial Shock-Wave Therapy as Initial Treatment of Plantar Fasciopathy“ opublikowanym w The Journal of Bone and Joint Surgery. Porównali w nim skuteczność zabiegów za pomocą fali uderzeniowej w stosunku do zabiegów rozciągania „zapalonego“ rozścięgna. Ważne jest to, że postępowanie to dotyczyło pacjentów w fazie ostrej stanu zapalnego, tzn. takich, u których dolegliwości bólowe utrzymywały się do 6 tygodni (nie dłużej). Powszechnie uważa się, że zabiegi za pomocą fali uderzeniowej (Shock-Wave Therapy) są skuteczne u pacjentów mających przewlekły stan zapalny w obrębie rozścięgna podeszwowego. Czy podobnie jest w przypadku „świeżych problemów“? Jak rozciągać „zapalone rozścięgno“ według wytycznych Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Ortopedycznych – American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)?

Badania przeprowadzono na 102 pacjentach mających fazę ostrą stanu zapalnego w obrębie rozścięgna podeszwowego: 48 pacjentów zostało poddanych zabiegom tzw. fali uderzeniowej (1 raz w tygodniu przez okres 3 tygodni), natomiast 54 osobom zaproponowano 8-tygodniowy program rozciągania „zapalonego“ rozścięgna. Zajęcia te były wykonywane 3 razy dziennie przez 8 tygodni. Po okresie 4 tygodni osoby te powoli wracały do poprzedniego poziomu aktywności sportowej. Dodatkowo obie grupy pacjentów poproszono, aby nie stosowali innych form terapii na istniejący problem. Oceny pacjentów były dokonane po okresie dwóch, czterech i piętnastu miesięcy.

U 65% osób po przebytym treningu rozciągającym poziom satysfakcji był w pełni zadowalający lub zadowalający. Natomiast wśród osób po przebytym procesie leczenia za pomocą „fali uderzeniowej“ taki wynik dotyczył 29% osób.

W takim razie w jaki sposób rozciągać rozścięgno podeszwowe? Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Ortopedycznych – American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) zabieg ten powinien być wykonywany w pozycji siedzącej. Następnie należy położyć stopę „uszkodzoną“ na kolanie drugiej nogi i chwytem wygiąć palce oraz stopę rozciągając rozścięgno. Dodatkowo w tej pozycji pacjent może samemu rozcierać bolesne okolice. W tej pozycji pacjent powinien odczuwać rozścięgno jako „ciasną taśmę“. Należy utrzymać tę pozycję przez około 10 sekund i powtórzyć tę czynność od 10 do 20 razy, najlepiej dla jednej i drugiej stopy. Proponuje się wykonywanie tych ćwiczeń rano przed wstaniem z łóżka oraz szczególnie po okresach dłuższego siedzenia. To co najważniejsze, pacjent nie może sam decydować czy to ćwiczenie wykonywać. Natomiast jeżeli są wskazania do tej formy terapii to zawsze najpierw fizjoterapeuta lub lekarz musi pacjenta nauczyć dokładnej techniki wykonywania tego ćwiczenia.

Myślę, że przy dokładnej diagnostyce, doniesienia te mogą być pomocne w pracy z pacjentami mającymi podobne problemy w obrębie stopy.

 .

O autorze

dr Bartosz Rutowicz

W 2004 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. W roku 2012 obroniłem pracę doktorską. Pierwsze lata mojej przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy na kilku uczelniach. W roku 2006 rozpocząłem proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założyłem firmę Rehalab, w której do chwili obecnej przeszkoliłem ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy pracujących w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz pooperacyjnego stawu kolanowego oraz obręczy barkowej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest praca na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Napisz odpowiedź